keskiviikko 27. toukokuuta 2020

JÄLJITYSKETJU

25ma 05 2020 Las Palmas Muelle Deportivo ja calle Cordoba
Taas ol yks niit aamui, kon gaik ol hukas. Sep pakka olema aik tavalis. Jokku väittävä, ett se o ikäkauskysymys. Mnää oles siins sitts samall ihmetelly millaill mahdais käyd jos jouduis corona virus tartunna jäljitysketju selvittämä omalt osalt, misä ole ollup pari viimse viiko aikan? No nyk käve nii, ett mnuull tlii oikken gäytänö harjotus täst. Näättäk niingo sanoi, tänäpe aamull ol kaikk hukas. Ensteks mnää hai mnuu ison gamera muistkortti. Tiäsin gylls sääkrist, ett se järkkär om baatill. Oti viikko sit mont kuva kajutast.
Siin go mnää tei lähtö Immigrantilt, tämä kuvaussessio jälkke, ni mnuull ol niim bali repus tavaroi, eten ottan kamera fölihi, oti vaa muistikorti ja pääsi huamatavast kevjemmäll lastill. Hyvi mnää muisti, ett pisti ammatkameran styyrpuurim bualell kaulast kattoe ensmäise salonkisohvatyynyn dakan oleva säilytyslokeroho. Jotes siit ei ol hualt! Mutt misä kummas se mnuu reisukameran oikke o ja kosk mnää oles stää viimeks käyttän. Tämmssi mnää funderasin gon gäänsin goko tyähuanen, tai niingo Savannah sano Ateljén, gaikk nurka nuringuri. Löydys se muistkort kuiteski piänest kotelost pistettyn kameralaukkuhu. Kävellessän ranttiät, Paseo Maritimo, kohde venesatama mnää alotin duan dartuntakeju selvittämise, ny ols siis muistivajetartunnast kyse. Kyll mnää hyvi viäl muisti, ett torstain olin gäynyp paatill ja siinns samall kuvasi LaivaJussi korona-aikan kuihtunek kukkase. Seurava foto mnää oti meijä laitrill Järvistem baatin giinityksist. Siäll ol kaikk oikke hyväs reeras, paremmin go ne Jussin guka, jois yhdes ol viäl sikses vähä elo ja kaks ol muuttun kuivakukka-asetelmiks.
Kuuden gilometrin gävely, kahdengymneviide aste helttes, pist lopmatkast askele vähä verkkasemmisk, vast mnää se huamasin go nuar flikk painell reippaste mnuu ohitte. Aistisi mnää sengi, et fröökkynäll ol oikke viähättävän duaksune oodegolongi. Stää mnääs sain duaksutell tavan takkaki, näättä tua flikk seisat ain välill ottama kuvi kännykäll. Em bannup pahaksen, varmisti vaa, ett meills säilys tua kahdemetrin durvaväli. Ols se aika vaikja, sill tua keväine tuaksupilvi, mitä hän vet perässäs ol, nii houkutleva, tunsi olon go mehiläiseks. Mnääk käännyi Muelle Deportivoho ja kimalaisem börinä lakkasivak, ko mnää menip paattihi. Tarkallakka syynill en löytäns stää Canonin Power Shotti. Pääti siis ottas se Järkkärin siält styyrpuurim bualeisest kätköst, keulast lukie ensmäsen dyynyn dakka. Mutt peijoon, se ei ollus siäll. Jo alkovak kainalok kastu. Koeti rauhotta itteän ja niis sitt löysingi paremman gameran Paarpuurist ensmäsen dyynyn dakka föörist lukie. Se helpot mnuu vähä, mutt viäl ol toinen fotovärk karkuteill. Mnää istui alas oikke miättimähä. Sitt mnää muisti, ett oli ollu San Cristobalis hakemas kasvavill tomateill tukiköpei. Oli varmangis sillo ottan gameram bois kaulastan go oli Moran gans veistän notkevi paikallissi pajuvarssi käyttöhö, Olin gyllk kovast väsynyt tramppamisest, mutt ei aut mnää ajtli – kottip päästyän mnuum bitä viäl tehd kolmen kilometrin gävely sin risukkoho. Ajatlin guiteski, etts se ol nii suajanem baikk, etei kukka sinn ol eksyny ja löytän hyväkuntost kamera.
Aika höykyk kuiteski mnää läksim baatilt. Yht äkkist ol ko joku olis vetäny hätäjarrus tai ainaskim bistän käsijarrum bääl ja nii mnääs seisatis siihem biikkiöläistem baatin kohdalla ja jummarsi, ett torstain mnää olin dullu Muelle Deportivohon doisest suunnast, ko oli ollu ottmas Puertos kopioi tyttären dalo muutoskuvist. Nii men seurantaketju uusiks; Järvisetm baat ol ensmänek kuvattava, sitt mnää meni omallen ja vast se jälkke LaivaJussim baatill. Samall mnää muisti, etts sill risureisull mnää oli jo keskviikkon. Oli iha varm, ett mnuun gameran o Merilyni sittlooras. Ja kui ollakka, jo kolmengymne metrim bääst mää näi Häne, meina mnuun guuskymppise Power Shoti. Hän ol sittloora vinssikorokkell kaiken gansa ihailtavan. Testasin gaikk toiminno ja totesi, ett kamer ol oikke hyväs kunnos.
Kaks asja mnää opesin däst kameraShowst: Ensteks) Vaikk ny corona rajotuksi höllennetängi, ni muist Kalle pittä asja järjetykses ja kattop perähäs – mitä mihingi saatais jääd. Toiseks) Corona>2metri> ja Camera<2m. Ps. Jossai pelastusliiveis os semne häly, ett jos liiv on gaukan, nis se hälyttä, saisksos semsest Canon värkätty muistuttime mnuun gamerahan ja muillekki uuvateill Mnuun Sport rannekkes on jop puhelime etsin, kaunis naisään sano viähättäväst: I´m hieeer. I´m hieeer!! Ja lopuks täyty viäl todett, ett kyll Muelle Deportivo on durvallines satam meilk kunno ikkändulleilleki.