maanantai 30. kesäkuuta 2014

HANKINTAKIERROS IM KIEL

30ma 06 2014 Sporthafen Kiel Tämä päivä on mennyt niin kuin arvelikin hankintojen ja hau merkeissä. Pisti mnää aamull sentä lenkkari jalkkaha ja meinasin drampat kolm kilometri sinn Pulttihi ja siät sit toisek kolm Poste Restantehe ja paatill. Kilometri trampattuan mnää käänysi piänemmäll kadull, jonk pit viäd simbäi. No se kaars iha väärä suuntaha – idyline se kyll ol. Jonkun glinika kulmalt mnää löysi taksi ja kiiti itteän, joten trampannu stää pualymbrä kokonas. Grasweg 22 ol osote, mist mnää löysi iha Rauma Aku näkösem baika (Franz Schoppe) ja siäl mnää sai ne kuusmillise popniiti. Sit alko myyjäki jo ihmetel ko mnää pyysi nähd popparpihdi. Hän näyt kataloogist ja mnää totesi, ett SEMSE, Miäs hak kiltist semse takatilast. Pali ne makso, laatuvehke niingo Eetu vähä arvell. Hae siin sitt jotta halpahalli tämses kaupunkis. Taksimatkoihi olis voinu men muutam eoro. Ny mnuull o oikke ammatmiähem bihdi. Keskustaha mnää meni bussill ja siin mnää sitt opettli popppareitten davoill, lui näättäk käyttöohjeit. Nousi muute just oikjall pysäkill pois, vaik vähä uuvotlinki. Toisell pualell kattu ol TuristInfo, misä me oltti viis vuat sitt Wilbe ja Marcuksen gans ilahduttamas kaunist opasneitto. Froilain ei uskon, etei met tiädet Posti oleva ihan gulman dakan.PosteRestantes kysyttin daas lähetysnumra. Sanosi, etei mnuull ol semmost, virkanainen gatos mnuu niingo ylhäne , Hän men kuiteskin gattoma oliskos Saarisen Kallell tullu jotta. Ko hän ilmestys paket fölis loistiva molemmitte facebooki.
Tänäpe ko mnää olin gerra keskustas, ni mnää söinki oikkem böödä ääres kohtalaisen hyväm bitsa. Ystvä ko ova olle hualisas tost mnuu syämättömyydst, ni ilmotus heill; aamull mnää nautisim buuro ja join deet. Ny osti leivä konditoriast. Viäl mnää meina nautti jotta enne makuull meno. Täydys mnuu guiteskin dost tyäkuvast leikat möhö pois, koht o varavarasto se verran gevendynt, ett mnää jaksa alkka harjotta pallea.
Paatill päästyän mnää alo oikke tehd niit asennuksi. Popniiti naksahtiva tai paukahtiva,( naapur ihmetele, et kuka ampu), Kaikk kuus löysiväp paikkas ja kaasujousiki luannus taas kantajaks. Sit mnää meni hakema stää hikke sin pistopunkkaha. Kattolevy ova nyk kiinitettyin ja automaati vastaaotin liimat seinähä.Kake toimi, jote mnää voi huame lähte sill lintutretkell Kielin ganavall. Ny ko mnuull o se PosteRestanten gaut Sirka lähettämä kiriki fölis. Askeli o takseilust hualimat tänäpen dullu jo 13 669 ja suihkus o viäl käymät.

ÖINE TUTTAV ANNO PALI

29su 06 2014 KIEL WOCHE JA SEN LOPPUILOTULITUS.
Ko viime yän olin gerra saanuk käsky (suomenkielellä: kutsun) tull seorama KiiliViiko loppuilotulitus, ni totkai mnää otin gäsky vastaha. Ja kyll mnuu piänest mokast ol valtav etu, kom bääsi seorama lopphuipentuma merem bäält. Alos ol Pualas tehty alumiinine oneOff, suunnille 30 jalkka. Lahdell ol tullu satakunt muutakim baatti ja isomppa purjealost nauttima täst näytelmäst.
Mnuu uude ystvän Kuntan, vaimo, tyttre, poik ja hänen gaverins kans me taivasteltti uskomatont ilotulitust. Siit ja kulisseis tul miälehe Lentävä hollantilaine Aorjoes ja Trfargadi meritaistlu.

sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

POPNIITEI

29su 06 2014 SportHafen Kiel Joudusi herämä aikasi (onneks sisältilois), sill alumiinpaat läht kahdeksalt. Mnää sai uudem paika, ko semne vapaudus just samall ko me irtaudusi. Mnuull ol meinink ol hankki kunno hiki pistopunkas, ennego mene suihku ja Syämähä, asentamall Kake. Mutt toisi siin vaan gävi. Haminmasku suarittaessan mnää kyseli popniiteist. Semssi löyty kolmen gilomertim bääst Kiili Akust ja Pultist, niingo hamnikapteen kerros. Korjausprograam muutus tykkänäs ja mnääp pääti valmistell puamin gunttoho. Suutta ol, ett mnää joudu ottama Seldeni valtuuttama miähe avuksen. Kauhjall paukahduksell viimänenki niitti laukes ja puami räsäht ulos jalast.
Kaikelaissi konstei mnää koeti, mut loppuje lopuks mnuu ol pakko otta iso pois puamilt ja irrotta kaasujousellinen gikkpuam pois. Se tunnus liianki voimakkalt täsä vaihes. Hyvä ol ko liitos laukes, ny mnää sain darka mita niiteill yhdistettävist osasist. Telefuneerasi Eetull ja sai tiatoappu: Niitei o eripitussi ja haitarpuristinpihdi ova tarppesse. Kake o edelles asendamat. Harmi, sill mnää ole hekumoinu aatoksell, ett mnää istu mastojuurell Kielin ganavall ja laske haarahaukoi. Ja sitt se tärkkein; ain välill mnää anna Kakel käskyn gääntä vähä. No huame mnää en ennät kuiteska koko kanava men läpi, jote voi jääd päiväll niittamise jälkke aikka kiinnittä kattolevy, lista ja liimat Kake säätöpalikap pistopunka seinähä.
Monengaltassi seilivirityksi mnääki olen goettan, mutt kyll tämä virskiripuam mene yli mnuungi hiano sänge ( Stää o oikke fiini tunnustell! mitä muutaka mnää sit paijaisi?) No ny teill o aika pali tarinoi luettavan. Taistelutte jälkke mnää löösi nettiyhteyde taivall, totea kippariKalle ja huama, etei ol taaska syäny mittäs sitt aamupala jälkke. (En ol muuten gäynys suihkussakka, se pistopunka hiki jäi tleemat ja tul vast tämä nettimailman gans).

KIELER WOCHE JA VALOTON KOODILUKKO

29la 096 2014 Sporthafen Kiel
Trampates Hafenmaisteri offisehe mnää ihmettli väem baljoutt. Sit mnää näi Kieler Woche lipu ja ymmästi tullen juur passelist isso ja perinteikkässe satamkaupunkkihi. Hetke nukuttuan lähdi mnääki virra viätäväks. Jos siin letkas eksys keskivaiherill, ni ei ollu mahdollisuust nähd mittä muutko sakslaissi peri ja kalipotei mitä he kanniskeliva. Varma tääll ol satatuhat jalkapari menos yhte suunttaha.
Ny tul poja taukovoimistelum baik. Sain guiteski seisatettu yhde suasitu trahtöörin gohdall ja näi Brassitte voittava potkukilpailus tiukast. Taisi mnää jotta juad ja syädäkki, askeli tlii päivä mitta liki 20 tuhat. Palasi puale yä jälkkem baatill ja ymmärsi pimjän dulle. Oli ensmäist kertta täll reisull pistän koodillise munaluko paikall ja lukinneen keulaluukunki. Hetke mnää pyäriti numroi, mutt luavusin go laski kui mont vaihtoehto komell numrall o järjesty estämä satunnaisvarkka. Viäl onneks yks äij kulk prykäll. No mnää seistai häne ja kysysi oliskos hänell valo, tikui tai vaik sytkäri. Ei ollu, mutt kännykäs hänell kuitseki ol lamp. Nii me meni sitlooraha ja äij näyt valo. Vaikk olinki jättän oma kännykkän suajaha ni oli ottan klasip päähä, jot mnää näi numra. Tarjosin diätenki äijäll toti ja siin prohdatti kaikke mahdollist. Häne nimi ol Kunta ja äit ol sambialaine, sillaill selvis hänen gasvombiirtte. Mnuu uusi ystvän, Kunta, kerros meneväns ehtoll yhdelttoist paatill lahdeseläll kattoma KielerWocheni komjast loppuilotulitus. Käsk mnuunki mukka jos vaa ole haminas.

UKKOSMYRÄ JA SUAME LIP.

28la 06 2014. Gedserist mnää lähdi aamuaikasell. Edes ol 70 maili matk Kiilihi ja ilma isso edelleski. Koko alkuseilaukse aja ovak keli vaihdelle helttess sattesse. Nyp pualem bäivä jäklle alko räiskähdell, salami ol pali ja mnää laskin gilometrei. Joudusi läpinäkymättömä sadekuuroho. Vaikja ol tähystä, olis tarvin oll syäksylasip pääs. Kymne metri ei ollu väli, kon kalapyssy men mnuun geola edest. Se miäs kom baiski piäni sintei pois verkoist ol, yht hämmästyne näköneko mnäki. Saksa vesill seoras koko päevä yks rannikkovartiosto alus Immigrantti. Ens se ajo kaukan sama suunttaha ja komannnen gerra he tliiva iham berän duntuma. Sillo mnää hokasi, ett he eivät tunten RPS seorlippu. Nii mnää meni ja hain gajutast Suame lipu ja näyti heill stää. He oliva kiitollissi annetust sivistyksest ja poistuiva mnuu kiussamast. Yksim burjehtijan giälitaido-opiskelun gannalt tua seuralipum bitämine o ollu varsin gouluttava. Äijäk kon tleeva prykä pisi ja seisattava Immigranti perän gohdall, ni tiätä mitä kysytä. Kertaus o opintoje äit ja parast kiälte harjottelus. Stää on dullu tehty. Meinasi lipu vaihta vast Kiilis, mutt tämä merell sattune kohtaamise jälkke suastusi luapuma seorlipust. Kymmen dunni jälkke mnää oli hakemas paikka Kieli Sporthafenist. Harmilloisest olivak kirjottanu niim biänell viherkäissinki lapuihi kelloaja siit, millo paikan däyty ol free. Kahtem baikkaha jo ennäti kiinnitty ja sit ymmärsi erhe. Alttam beräll ol alumiinpaat Ovni ja sill ol lepari ulkpualell toivottamas mnuu viärell.

NIITIP PAUKKUVA

26to -27pe 06 2014 Bornholmi Allingest Falsterihi. Mnää malto odotta ehtopäeväll yli kolme ennego lähdi kahdengymmene tima seilauksell. Seili mnää sai ylös ja auk koht allomurtaja jälkke ja kivast lähtiki legi liikkell. Koht ko mnääp pääsi Bornholmi luateisnokkaha nous tuull oikke huamattavasti. Sinnitteli seilei löyssämäll tiima verra ja nokk anto peräks. Sit kehitys taivall oikkn gunno stormpilv. Nii mnää pääti tehd ykkösreivi issoho. Sill välill tua Bornholmin gummajaine ennät Immigranti keola ohitte.
Tuul moinas kuudelt tykkänäs ja mnää joudusi ottaman daas Volvo appuhu. A auringolasku aikoihi mnää meni onneks mastoll kuvama yäselkkä. Siin mnää kuuli, ett mastos ol joku uus ään ja koht hokasi sen tleeva puamist. Ko mnää stää studerasi, ni huamiasi, ett puami mastoliitoksest ol jo neli kuudest popniitist poik. Samal mnää tunnisti sen galasilmä, jonk löösin däkilt joku aik sitt. Kiirust mnää meni sitlooraha, oti isom bois pelist ja säädi puami elämättömäks. Näi jatkus nys sitt pakolline isoton moottoriajo, legi ol jäljell viäl yli 70 maili. Yäselkkä mnää taivalsi juamall kaffet ja katteamall videoi.
Immigrantis o virtta vaik kuim bali sen tavattoma tehokka laturin dähde. Kauhjam bali punassi valoi nous merest Saksam bualelt. Siäl tehti tuulisähkö 21 vippuri voimall. Møni valkose kalkkikivirintteki näkysiivä hyvi ja antova hetkeks herätet.
Laivoi tuntu liikuva Itämerell yäll enemmän gom bäeväll. Mnää olin dulos pahimppa ylityskohtaha täll alueel. Samas mnuu voit suunnaton väsymys, piänikä torkui en päässy enä tekemä. Keitin nii tuima kaffett jo muruist vaa sai. Käänsi oikjall ajall poik väylä ja yliti kummakki ajorada kunjall häirittemät laevlikennet. Silmä kyll olivap pualtangos aamuauringo sokastamin . mnuu ol pakko seis, istues meinasi nukahta. Kahdeksantoisat tunni seilaukse jälkke mnää tlii varsi tanskalasisse Gedrsein gylähä Falstersis. Ny mnää versti pitkään lukamani saksngiälen daitoi (?), pit kuiteski saad selvä löydyiskös alumiinissi popniitei mistä. Kävin gylän kolm verstast läpitte ja ain opisi jotta, mutei niit niit löydyn.

torstai 26. kesäkuuta 2014

HELPPOHOITOSUUTT

26to 06 2014 Allinge, Bornholm DAN. NYS SE ON DEHT. Mnää olem bitkä unelmoinu, ett ajaism bään glaniks. Aino o joku ollu jarrun. Ny mnää ole AVSllä (AinaVapaaSeilauksell) eikä mnuu pidättell mikkä. Kuukaudem bäewä sitt Raum jäi takaraivoho, eik siit ol mittä enä jäljell. Ei irtautumine ol kauhja helpoll luanannu, mutt tämä ol ko munkiks tulo. Kyll se helpot. Bornholmi Allingest o kaikkiall pitk matk ja mnää koetam bääst Fasterin gärjes oleva Gedseri Yahthavenihi. Matka sin o 116 merimaili ja se ottane 19-23 tiima. Nok alka punotta ja siihen däyty ny jop pistä viiskymppist. Älkkä siäl Suames vilustelkko, lähtekkä mnuuu mukan seilama. Tääll paista aurink.

keskiviikko 25. kesäkuuta 2014

UTKLIPPANILTA BORNHOLMIN ALLINGEEN

25ke 06 2014 Aamulähtö sujui mallikkaasti, vaikka jouduinkin odottelemaan vartin yli neljän ennen kun naapuripaatista ensimmäinen pää nousi täkille. Luvassa oli pohjoisen puoleista tuulta 8-4 m/s, niin kuin Utlkippanin maksulapussa luanikkasti luki. (ei päivämäärää, vaan tuuliennuste). Nautiskelin loput aamupalastani saatuani ison ylös ja rullukan vetoon. Siinä se tuuli hyytyi kohta ja saatoin aloittaa Volvottamisen. Samalla hoitelin Petäjäksen telakalta tulleen kaouliinipölylaskeutuman parraslistoilta. Tämä olikin päivä paras ja aktiivisin hetki. olin ne kyllä letkulla pessyt jo telakalla, mutta niihin tarvittiin tiski- ja hammasharjaa.
Taas monien tuulen suunnan muutosten ja parin ison laskun ja rullukan sisäänoton jälkeen osuin oikeaan satama-aukkoon. Kyllä tuo plotteri on erinomainen apu, vaikka hukkasikin AISin juuri vilkkaan väylänylityksen vaiheessa. Tyylikkäin kylkikiinnitys sakemannin vierelle väsyneenä mitä koskaan olen tehnyt. Mahtoiko kukaan sitä huomata.

IMMIGRANT KUNNOS JA UTKLIPPANILLA

24ti 06 2914 Kalmar SWE, Maistuvan iltapalan ja yötrinkkien jälkeen oli autuaallisessa unessa 0730, kun sukeltaja Kevin soitti ja kyseli, että missä olet kun en näe sovitulla paikalla Suomenlippua. Vastasin sujuvalla ruotsinkielellä , että nukuin vielä. Kevin puki sukellusvarusteet päälleen ja plumpsahti satamalahteen.
Vain kuplat kertoivat, missä hän oli. Autoin painovöissä, räpylissä ja kamerassa ennen kun hän pääsi ylös sataman pelastautumisportaita , kuin köysitikkaat. Ihmettelen kuka vähänkin heikompi, tai sitten maisteessa oleva, pelastuu vedenvarasta ylös noilla, kun hyväkuntoisella Kevinilläkin oli selvästi vaikeuksia, eikä olisi painovöitään saanut laiturille ilman apumiestä. Olin esittänyt hänelle piirroksen sukellustapahtumasta ja hän piirsi siihen kaksi lyijykölissä olevaa vauriopaikkaa. taas se keulalisä oli irronnut ja ylempänä oli kuulemma toinen osumajälki. Kevinillä ei ollut kuittivihkoa mukanaan ja hän selvitti, että hänen pitää lähettää lasku Alandialle. Suihkun jälkeen valmistelin veneen lähtökuntoon, lisäsin tankkiin makeaa vettä ja puin kevyen purjehdusasusteen ylleni. Köysiä irrotellessani 1035 vanha ruotsalaispariskunta kyseli olenko todellakin yksin ja pyysivät saada auttaa. Vanha (siis selkeästi minua iäkkäämpi) mies veti keulaa vikasuuntaan ja niin minulla oli poiju perän takana, kun muutenkin oli lyhyt peruutusmatka. Kaiken lisäksi köysi ui käärmeen tavoin vedessä, enkä voinut ottaa tarvittaessa eteenkään. Selvisin siitä kuitenkin kunnialla, vaikka yksin olisin tehnyt irtautumisen mallikkaasti. Ajoin merijakamolle ja tankkasin 421 litraa diesiliä ja ostin Dumple-jäätelön. Nostin ison satama-altaassa ja avasi rullukan käännyttyäni aallonmurtajan jälkeen etelään. Kaukana taivaanrannassa, Kalmarin suntissa oli kolmimastoinen perinnelaiva, jota lähdin seilaamaan kiinni. Alkumatkan reipas tuuli, 9m/s, antoi vauhdiksi 8,9 knuupua. Tunnin päästä pilvet sekoittivat taas kupletin juonen ja vaihtelut olivat suuria, mutta suunta pysyi vakaana. otin spinnun puomin avuksi ja seilasin virasaria. Kolme spinnuvenettä karkasivat, mutta kolme matkavenettä ohitin kevyeesti.
Utklippan
Vaihtelevassa kelissä saavuin Utklippanin majakkasaarelle, se sijaitsee maailmanperintökohteen Karlskronan edustalla. Kuvasin hetken saaren idylliä ja lintuja, niin kuin joku muukin veneilijä.
Valmistin maukkaan eineksen eiliseen tapaan Tuhdeista, mutta uusinta ei sykähdyttänyt. Yli puolenyön oli kello kun nukkumaan meni ja herätä pitää ennen neljää, ennan kun sisempi vene lähtee. 2

maanantai 23. kesäkuuta 2014

TUHTIVIHANNESHUILUPATA ALA KALMAR

Meinas elo lyäd iha niukam bualell, mutt sit mnää jummarsi ehtopäeväll kuudelt, eten ol syäny mittä aamusen deeleivä jälkke. Nii ova ajatukse ollu muuall. No mnää aukasi kylmäpoksi ja siält, Raumalt lähtösi oleva, huilunTuhdi vilkuttiva mnuull Urhotte seast (eik niitkä enä ol pali jäljell). Niim bääs kaksi neljäst makrast lämittlemä mnuu pannullen, mihi mnää ensi pilkosi sipula ja kynslauka. Niitte fölihi men kaali ja tomati, kui myäs vähän gurkku.
Mnää tei oikke kunnom butsauksen gylmpualell. Mausto oikken gunnoll tämä vihanespitose paistokse, anno sill pehmikkeks Urho, voimamaustett, hunaja ja suala. Kaikk nämä saivap pannull lämmitell ja pehmett jonku aikka. Kajutas alko tuaksu sipulaitte ja silin duaksu. Kerran go mnää stää maisto lisätäksen jotta, ni totesi, etei täst maukkamppa ja paremppa seoraha HuilunTuht enä pääsekkä. Sitt mnääp piiloti tämä vihanesherku all pari pualitettu Tuhti ja anno heijä ol lämpemäs.
Tassill ko mnää kaike laito, ni en uskaldan otta edes sinappi kylkiäiseks. Mitä huame mahtaka syntty niist lopuis tuhdeist?

JUHANNUSVIIKON SEILAUS RUATTIM MAALL

18ke 06 2014 Maarianhamina – Bullandö (SWE). Aamuaikainen (0700) kiropraktikko Markus niksautti kipparin selän kuuluvasti, painoi kipukohtaa tiukasti, väänteli ja käänteli sekä lupasi, että kolmen päivän päästä vaiva on ohi. Kiitos Alandian Jörgenille avun löytämisestä. Mariehamn 11:00 Tankkasimme 70 litraa polttoainetta Volvolle. Pelkkä rullukka 85 prosenttisena antoi hyvän vahdin 9 m/s tuulessa kun lähdimme ylittämään Ahvenanmerta. Kahden jälkeen nostimme ison kun tuulta oli enää 5 m/s. Selän ylityksen jälkeen otimme Tjärvenin majakalla rullukan sisään ja autoimme moottorilla kulkua.
Hetken lämmin aalto antoi aiheen shortseiluun, huomaa kuitenkin Ajangon Ollin tekemä karvalakki. Erilaisia purjehdusyrityksiä, kunnes 21.35 (22:35 Suomen aikaa) saavuimme ensimmäiseen Ruotsin satamaan, Bullandöhön 65,4 merimailin seilauksen jälkeen. (11,5 h / moottori 6,2h) 19to 06 2014 Bullandö – Ojan Landsort Tukholman saaristossa olevan valtavan laajan Bullandön sataman palvelutaso on huomattavasti parantunut neljässä vuodessa – uudet suihkutilat yhteissaunoineen olivat ylivedot (mitä nyt sauna oli lämmin vasta kahdelta). Onneksi lämmintä vettä sukkelista (ei Oras) hanoista löytyi. Bullandö 13:15. Kohta lähdettyämme ajoimme komean sillan ali. Hetken seilattuamme etelään laskeutui valkopyrstöinen (AD) merikotka lokkiluodolle aiheuttaen valtaisen kaaoksen. Seilasimme virsaria melkein plattikseen. Halusin näyttää Dalarön Satulle ja ajoimme sen pätkän koneella iso ylhäällä, jonka jälkeen seilailua hiipuvassa myötätuulessa. 21.03 saavuimme peilityynessä kelissä Öjan Landsortin satamaan. Suuaukon ensimmäinen paikka oli vapaana, joten kiinnitimme Immigrantin sen poijuun. (46nM, 11,5h, josta moottori 6,2 h). Pitkä 40 metrin sähkökela, jonka aion jättää telakan käyttöön, oli täällä tarpeen. Pari kertaa sulake paloi, kunnes pienensin lämmittimen tehoa 1000 wattiin. Juhannus jatkuu todella kylmänä täälläkin.
Öjan satama näytti illalla ihanteelliselta ja millaisella voimien väännöllä poistuimmekaan aamulla. 20pe 06 JUHANNUSAATTO 2014 / Landsort – Västervik Yöllä tuuli alkoi puhaltaa etelästä ja kiersi satamalahden niemekkeen kärjen. Pariin kertaan kippari joutui jäykällä selällä menemään kiristelläkseen peräköyttä ja hilatakseen venettä kauemmaksi laiturista. Herättyämme kävin maksamassa satamamaksun 250 Skr, 50 oli sähköstä. Tuuli oli kääntynyt salmen suuntaan NW ja puhalsi aina vaan lujempaa. Irtautumishetkellä 9 m/s. Öja, Landstort 09:30. Laiturista irtautuminen Immigrantin painuessa kohti seuraavan veneen kylkeä hoidettiin keulan pitkää apuköyttä löysäten ja liinaa vinssaten. Apunamme oli belgialaismies – kiitos hänelle. Vartin päästä olimme suoriutuneet lähdöstä murskaamatta ruotsalaisvenettä, joka irtautui jälkeemme. Ei voinut svenski kertoa lähtöaikeitaan – olisihan Immigrant antanut tuulisuojaa sen irtautumiseen. Jouduin vaihtamaan koko lämpöaluskerraston ja väliasunkin, sen verran koville otti tuo vinssaaminen. Kymmeneltä nousi isopurje ja seilasimme tiukkaa takalannetta kymmenen metrin tuulessa (NW). Keli on merkillinen, kun tuuli vaihtelee kolmesta kymmenen metriin hyvinkin lyhyessä ajassa. useita seilausvariaatioita ennen kun saavuimme Västerviikin satamaan 23:05 (77,2nM 13,5h/ moottori 3,1h).
21 Juhannuspäivä 2014. Ensimäinen gasti palaa töihin. Västervik – Oskarshamn. Kävimme aamulla tarkistamassa Satun junayhteyden Tukholmaan. Saimme ensituntuman Västervikiin, joka oli vielä hiljainen, mutta mukavan tuntuinen kaupunki. Yritin soittaa satamavahdille, mutten onnistunut. Kyvyttömyyttäni vähän lievensi, ettei jenkiä puhuvaakaan nuorta miestä lukastanut. Saimme kuitenkin koodin ja pääsimme suihkuihin. Söimme kanawrapit ainoassa puolelta päivin auki olevassa ruokalassa, – mägissä, mennessämme hyvissä ajoissa (suomenaikaa) junalle. Satun juna lähti sateen ropistessa vihreään IKEAn varjoon, joka jäi käyttööni. Valmistellessani lähtöä tuli suomalaisvene laituriin, riensin auttamaan ja jäin suustani kiinni. Hetken kuluttua osoittautui, että UPSn vene Kastanjahan se siinä tuli. Olimme kisanneet mm. viimeisen Golden Capin kahden veneen kisana, jolloin sain kiertopalkinnon omakseni.
Västervik 15:50. Kastanjan Hallikaiset olivat apuna irtautumisessa, kiitos keulan pidosta! Ajoin koko matkan Oskarshamniin moottorilla vastatuuleen (S). 20:00 Blå Jungfrun oli suunnassa 175 astetta , etäisyys 8,8 nM. Saavuin 22:22 teknopoppia raikaavaan Oskarshamnin satamaan. 38,9 nM, koko 6,7 tunnin matka koneella. Sähköliitäntä ei onnistunut, joten lisäsin lämpökerraston yöasukseni. SEPAP laitteeni sai virtansa invertterillä akuista. 22su 06v 2014 Oskarshamn – Kalmar Kurosin vähän univelkoja ja heräsin vasta kahdeksan nukutun tunnin jälkeen. Edelleen Juhannussää on kylmä taivaan ollessa umpipilvessä. 10:35 Oskarshamn Rauhalliset valmistelut irtautumiseen ja liikkeelle paikallisen käyttämää reittiä, jossa kuitenkin töyssähti paikassa missä plotteri lupasi neljä metriä vapaata vettä karikon ja kiven välissä. 10:59 iso ylös ja taas paita vaihtomärkänä. Taivas on monenkirjavien (vrt kirjosieppo uros, joka on valkomusta) pilvien alla. Nopeita vaihteluja tuulen voimassa pilvimassojen alla. Puolinpäivän kahvihetken pilasi nopeasti takaviiksestä nouseva tuuli (8sasta 12 metriin) ja sadesuhmu, veneen nopeus oli hetkessä 8,9 solmua. 17:15 Kalmar. Todella vaihteleva tuuli viiden ja kahdentoista metrin välillä antoi 41,6 mailin matkalle 6,25 solmun keskinopeuden, matkaan meni aikaa 6,6 tuntia, josta kone päällä 1,0 tuntia. Uskoin täällä viimein pääseväni sujuvasti nettiin, mutta mitä vielä – samani salasanakaan ei toiminut. Huomenna taas uusi yritys. 23ma 06 2014 VÄNTALITEDAG I KALMAR – ongelmia?!
Väsyneenä nukuin yhdestä seitsemään ja ajatukseni pyörivät siinä Oskarshamnin karin ja uppokiven välissä. Olin plotterin ja näköhavainnon mukaan paikassa, missä kartan mukaan on vettä 3-4 metriä. Lähdin satamasta tästä portista, kun näin paikallistenkin käyttävän sitä. Ajatukset pyörivät rataa: jatkaako vai tarkistuttaa mahdollinen vaurio välittömästi. Muistan Kalmarin sataman hyvin toiselta häämatkapurjehdukseltani yli kymmenen vuotta sitten, kun olimme Kalmarin suurin nähtävyys viikon ajan: kaksi ihmistä kärvisteli kaupallisen sataman kentällä veneen alla heinäkuun helteessä, ilman sähköä ja vettä. Silloin oli kyseessä moottorivika – pakki oli sekaisin. Veljeni ihmetteli, että eikös sen helpotus onnistuisi vessassa. Terveiset Pekalle. Täysparran ja aamusuihkun jälkeen soitin Alandiaan Jörgenille. Päätimme pyytää sukeltajan tarkistamaan pohjan ja kölin. Odottelen huomisaamuun. Olemme Tommin kanssa selvitelleet dataongelmia. Puhelin saatiin asetuksista säädettyä toimivaksi (data verkkovierailu sallittu). Vielä pitää löytää dataverkko yhteys tietokoneeseen. Ja niin kuin huomaatte sellainen löytyi Nokia 625 toimii tukiasemana. Kiitos Tommi!

tiistai 17. kesäkuuta 2014

YLE SUKKELI KELEI

Kyll ova maailman girjas sekasi, ko ny oikke tuntuvast seora ilmoi. Mnää meinan go seilamahankim bääst tarttis. (1) Raumalt ko lähdi torsta, ni oll kauhja sumu ja pläkä. (2) Ämpärporist Lapposse riitt perjenda ja lauanta välisen yän tuult yllingylli, 21 m/s. (3) Yhdem bäevä joudusi osottama viima hellittämist ja ko sitt sunnuda ko me jatko, ni ol taasa täys pläkä.
(4) Ko met tlii Mariehamnihi, ni luvas ol manandaiseks taas 16 m/s fööni ja se tull.
Hualtopäevi ja vähä hoittoki o ollu ohjelmas. Kamerast o appu ko ei tartte kiivet mastoho kattoma faliettem baikoi.
Länssatamam brykähä ko Immigrant ol saattu kii, ni pontoon ol kauhkja alhall. Jorma Uatine kyll olis saanu kinttus spagatis nousemä etupulpetill ja kyenny punnertama siit sitt ylös täkill. Nii mnääki meinasi, etei raumalaine porilaisell häviä ja voovosi muutman gerra alasp prygäll ja taas pinnersi ylös täkill. Olis tarvinnu otta keoltrapu heti avuks – nys sattu seläst. Tyhmäst pääst kärsi koko kropp.

sunnuntai 15. kesäkuuta 2014

RULLAPURJEST PURJERULLAKS

13pe06 2014 Ämpärporist Lapposse Pakkahuone 22:08 Log 44,5 Mh 1546,1 Kajuutt ol viäl aamull ko hävityksen gauhistus. Tavara oliva hujahaja, osa pakaaseis ja osa irrallas. Mnää järjestli ja kävi hakemas plotteri-ruaritolpa suajukse VihreästLamppast. Tuul viuhus mastos ja nii lähtö Ämbärporist siirrys myähässe ehtosse, jollo jatko ol edes ja fölihi mnää sai Satu ensmäseks gastiks.
Päätös seilat pelkäll etuseilill ol helppo, ko tuult ol luvas suaram beräst ja viälki reippast. Piataringarill aukes rullukka kakkosekes. Neli merikotka liitel Urpoiste yll ja kattel merimetsoi (viäl ei ollu seisovapöyt katettu, vast poikasvaihes). Kauhja vauhti me seilasi pitki yät, nopeus näyt koko aja 7 ja 8 knuupu välis, parhaimillas 8,9 solmu. Muutma jiipi tul ette. Juhannukse lähestymine anto valo koko yäselkkähä. Tuul sengo friskannus aamu kohde ja ol kuulem 20 m/s, sen gerros Lappoo satamkapteen pualelt päivilt (, samal kom brohtas lähtenes jo pari tiima enne aikojas ajatelle, etei kettä enä tlee tämsell kelill). Oikke hyvä yäajotreeni tämä ol ja automaatti ohjas ernomasest. Valoi tarkkailtti goko aja ja paikallisetti ne pollterin guvall. Torsholmaklobbeni lähestyes ol mont tuntematont vihrjä, vähä ajam bääst niit ol kakskymmendtseittemä. Tämäm bitä ol Pyytigarin gisa, ei tääll muute ol näim balip paatei keskell yäselkkä. Tul muutma västämine ja mnää alo huudell ”Hyvä Tommi”, sill mnuu maanandaine sähköapun ol kisamas. Yhdest venest vastaskim berämiäs: ”Terve Kalle”. Semne hauska tapaamine aamukahdelt. Jälkikomment -ei se ollukka Tommi M, vaa joku muu tuttu. Persmyättäsest suarakulmasen gäännökse jälkke alko tapahtu. Rulluka sisääottovaihes katkes snööri, mill seilim bit tul sisäll. Ykkösjenua aukes täydeks, ohjailus ol melkost tekemist ja pit hakki semne aukja misä pääs rauhas styyrämä vastasse etuseili alaslaskemist varte. Tuul vihus ain vaa enemmä. Rauhallisell miälell ses saattin guitenkin däkill, mihi hättäsest sen göyti. Lappoo 03:10 Log 79,13 / 35,1nM Mh 1547,5 / 1,4h Lepari me asensi sillaill, ett vois men siihe Immigranti vakiopaikkaha, kylkkiinnitykse prykäm bäähä. Siin meri kävi liia voimallisest ja nii mnää styyräsi sisäpualell. Aamuvalveill oleva Katarinan gippar men piiloho just sillon go olis pitän riänttä laiturill vastaha. Ei sem bualest hyvi meijä randautumine sujus BavariaJäniksest hualimatt. Hetke me vähtäsin göösitten gans ja sai alokse suhtkoht turvallisest alolles. Kyll uni sit maittoki randautumisrommitte jälkke.

lauantai 14. kesäkuuta 2014

ARI OTTAMAK KUVA LÄHTÖSEREMONIAST

Torsta 12 kesäkuut 2014 RaumamBurjehdusSeoran delakk
Vähemmä virtta kuluttava ledipolttimo maston toppihi
Raumalaine peukutus.

perjantai 13. kesäkuuta 2014

ULOS MAILMAHA – AinaVapaaSeilauksen STARTTI

12to 06 2014 12:21 Rauman Purjehdusseuran telakka Rauma
Nys se os sitt tehty, se stratti mnää meina. Kiipusti ens mastoho vaihtama ledipolttimo, sitt mää peukuti syydväst pääs ja katosi telakalt sakeneva sumuhu. Saattoväki vähä meinas, ett siirr ny lähtöäs. Mnää vastasi mnuull oleva tutka ja hyvä automaatohjaus. Just ko mnää bääsi satama suull sanos automaat suhte irt. Sumu ol yle sakkia ja vähä ajam bääst mää hoksasi ajavan vääräm baikkaha ihan dutuill vesill. Seisati kymne metri vettehem biäne etelätikum barttall ja uuvotli misä ova nes syväväylän gauhja reunamerki. Koht mnää jummarsi mnuu uudem blotteri näyttävä keol ylös ja mnää oli vahast tottumuksest ajan karttapohjoses. No nii mnää löysi reitill ja avasi etuseili kahdeksa metrin duules ja ol oikke luanikas lähdö meinik. Vähä se kiusas kon em bäässy ruarist pois. Säärembääm baikkeill mnää telefuneerasi Ugihi Tapsall, muu elektroniikkaekspertill ja me sovi, ett jos mää ole ajois illall siäll, ni hän ehti katto värkei. Tuull moinas se verra, ett mnää meni viimsem bualtuntti Volvoll, misä ny o Rapan gorjama vesipumppu. 18:40 Ugi, Pakkahuone Log 44,05/ 36,0 nM Mh 1546,1/2,9h Vika automaatis ei olluk kumallinenga mnääki löysi via > ei sähkö pela jos o maajohto auk. (Kuis se pääs irttoma o kauhja ihmetys). Siin samas Tapsa kalipreeras alokse keolan gohde luannollist kulkku, virhe ei olluk ko kuuskyment graadi. Vähän galliks se mnuull tull ko osti (uude lelu) yksimburjehdus turvaks, Kaken gaveriks Pilotill. Mnää oli funderanu huilavan oikken gunnoll Äijängaris ja ny mnää olin guiteski Ämbärporis ja nukusi BrassiFutiksem baris töllö äärell.

keskiviikko 11. kesäkuuta 2014

Päivitetty ohjelma


Uusi lähtöpäivä on torstai 12.6.2014. Silloin starttaan Kotisatama Kuuskarista puolen päivän aikaan. Kolmivuotisohjemaan olen tehnyt joitakin muitakin tarkennuksia (V 07062014).

Tällä viikolla on Immigrantissa saatu aikaseksi mm. etufoliin uusi vaijeri (foili pura ja kokoa ei ollutkaan aivan yksinkertainen homma), aurinkokennoBimini kuntoon, kaasujouselliseen kikkipuomiin riittävän voimakas jousi, kertaalleen ohjauslaitteiston kunnostus, vinssinvapauttajiin tarrat. ....

tiistai 10. kesäkuuta 2014

TSEKKAUS MEN KISAKS

09ma06 2014 Mnää pääsi toisell tarkistusseiluksell ennen doivottava startti. Koko päivä hääräs miähi Immigrantis. Tommi soittel ja juatt johdoi, Anssi ilmast lämppäri ja vaik mitä muutaki, Ari ja Kari sidos pelastuslauta ja mitä kaikke muut porukall me teinkä.
Ehtoll mnää oli Mikaelin gans tutustumis- ja tsekausseilauksell. Hyvi se men, mitä ny meilt unohotus flagu peräst ja nii synnys kisa Jolien kans. He saavuttiva ja ohittiva isompan, mutt koht kuva ottamise jälkke me oli taas rinnall (peitetti duul ja heijäs spinnu lakos). Ny jäännittä tleek vesipumpu osa keskviikkon Hollannist. Jos näi o, nii mnää pääse lähtemä torstain.

sunnuntai 1. kesäkuuta 2014

AinaVapaaSeilaus kolmivuotisohjelma 7.6.2014-17.9.2017

Fölis tlee ensmäne julkastava programmi AinVapaSeilauksell. Kaikelaise oikeude muutoksihi ohjelmahas ova mnuu hallus, mutt täll aikataulull Immigrant lähte liikkeell launada 7. päev kesäkuut Kotisatamast. Mnää harttast toivo, ett palata asia sill kaikill legeill o snuungi mahdollist tull mukka. Olis kiva jos olis apukässi fölis. Soittel mnuull +35844345188 tai kirjot immigrant.ns(at)gmail.com

 Huame jo kippariKalle (sillo alka panksuun)

Ps. Suomeksi: Tämä raumankielinen teksti oli Seilauskutsu Immigrantin matkaan. Edellisellä pitkällä purjehduksellani kirjoitti minulle purjehtija, joka esittäytyi tuiki tuntemattomaksi ja kertoi halustaan lähteä seilaamaan kanssani. Tutustuimme purjehtiessamme Kanarialta Portugaliin. Nytkin Tommi on lähdössä Biskajan ylitykselle Immigrantilla aina Cherbourgista Lissaboniin. Olet tervetullut seilaamaan kanssani!

Purjehdusohjelma 2014->