sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

POPNIITEI

29su 06 2014 SportHafen Kiel Joudusi herämä aikasi (onneks sisältilois), sill alumiinpaat läht kahdeksalt. Mnää sai uudem paika, ko semne vapaudus just samall ko me irtaudusi. Mnuull ol meinink ol hankki kunno hiki pistopunkas, ennego mene suihku ja Syämähä, asentamall Kake. Mutt toisi siin vaan gävi. Haminmasku suarittaessan mnää kyseli popniiteist. Semssi löyty kolmen gilomertim bääst Kiili Akust ja Pultist, niingo hamnikapteen kerros. Korjausprograam muutus tykkänäs ja mnääp pääti valmistell puamin gunttoho. Suutta ol, ett mnää joudu ottama Seldeni valtuuttama miähe avuksen. Kauhjall paukahduksell viimänenki niitti laukes ja puami räsäht ulos jalast.
Kaikelaissi konstei mnää koeti, mut loppuje lopuks mnuu ol pakko otta iso pois puamilt ja irrotta kaasujousellinen gikkpuam pois. Se tunnus liianki voimakkalt täsä vaihes. Hyvä ol ko liitos laukes, ny mnää sain darka mita niiteill yhdistettävist osasist. Telefuneerasi Eetull ja sai tiatoappu: Niitei o eripitussi ja haitarpuristinpihdi ova tarppesse. Kake o edelles asendamat. Harmi, sill mnää ole hekumoinu aatoksell, ett mnää istu mastojuurell Kielin ganavall ja laske haarahaukoi. Ja sitt se tärkkein; ain välill mnää anna Kakel käskyn gääntä vähä. No huame mnää en ennät kuiteska koko kanava men läpi, jote voi jääd päiväll niittamise jälkke aikka kiinnittä kattolevy, lista ja liimat Kake säätöpalikap pistopunka seinähä.
Monengaltassi seilivirityksi mnääki olen goettan, mutt kyll tämä virskiripuam mene yli mnuungi hiano sänge ( Stää o oikke fiini tunnustell! mitä muutaka mnää sit paijaisi?) No ny teill o aika pali tarinoi luettavan. Taistelutte jälkke mnää löösi nettiyhteyde taivall, totea kippariKalle ja huama, etei ol taaska syäny mittäs sitt aamupala jälkke. (En ol muuten gäynys suihkussakka, se pistopunka hiki jäi tleemat ja tul vast tämä nettimailman gans).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti