sunnuntai 25. tammikuuta 2015

NAHKJAISSI TOMATIS BOISONMARJAN GERA

Tämne uus rasäft synnys lauandain 24 tammikuut herravuan 2015. Nyk käve sillaill, eten gyken kirjotta tätä pitkäll kiälell. Tidättäk, sillon go mnuull lykkä pääll Oikke hyvä rauaklysti (tämä ei ol enä piilomainontta, ko meijän giri o myytty iha loppuhu), ni mnuul tlee kotosa olo ja raumangiäl pakka päälmäiseks. Enkä muute saanus satama lähikaupast kon gaks tölkki Carlsberi, jote ei ol kysymys siitäkä, ett kirjottaisim biänes böhnäs. Olo kyll o sen galtase lennokas. Ol tua ruak mink mnää tei niim, ber…., tavattoma hyvä. Tiädän gyll, ett jokku olsiva jättän sens suuhum banemat, ko olsivak kuullu, ett siin o nahkjaissi. Toise taas maksaisivas siit melkke mitä vaan sitt, go olsivas saanup piäne maistjaise.
Koko hom läht siit liikkell, ett mnää koetan gäyttä ensmäse bungrauksem bois. Loimuhalstratu nahkjaise olivas seilan Immigrantill kauas Kokemäejoelt purkis ja oliva jääny niingo loppsuarall. Ja ny mnää ihmetle tätä kauhja virhett. Pyydä saman diä seuravi gastei tuaman gymnen gaplem burki nakkilalaissi nahkjaissi, kon dleeva seilama mnuun gans. Aloteta siitt, ett riitäv määr valkosipuli pehmitetä hyväs öljys. Sitt aukasta se Nahkjaispurk, meina, ett sillaill on durvallisemp lämmittä stää.
Seoravaks lisätä tomatkuutio. Lämmitetän goko ajan biänell kaasull ja ko hämmennetä varota rikkomast niitte nakkilaliste muatto.
Mnää muute luule, ett nahkjaise ovap parast mitä Kokemäejoki o andan mnuull. Lisäsi viäll maistelles ens liikkaki chilitökötti, mitä mnää osti uudevuade ruakkaha ja taito stää sitt hunajall ja boisonmarjall. Suala ol riittäväst niis nahkjaisis.
Mnuull ol pastavesi koko aja lämpimän ja ko mnää jäti nakkilaise piänell liäkill pamppanduma, ni en löytänykkä enä mittä pasta-aineksi. Hyvi mnää ole valmistan runssan gymnengunt kilo erilaissi makaronei ja spaghetei reisu aikan.
No ei mittä hättä, mnää heiti venda ja muuti ruaklaji nime pastast NahkjaisWasaPorilaiseks. Tämä jälkke mnää käytän däst myyntinime NWS. Osti muute sattumalt eile näkleippä. Siit täytyki tehd joku mainoslause, mikä lähte ajatuksest, ett Näkleivä välis nakkilaissi nahkjaissi. Ans katto kui mnuu nyk käy tleevak Ari ja Eki mnuu sapuskoihi, vai tuavak oma tulles. Saata eppäill, et ainakin doine heist voi ol vähä ruakrajotteine. Norall ja Helmill mnää en suut tätä tarjotakka. ___________________________________________________________________________________
Jälkkirjotus: Tänäpe sunnuntain mnää lämmiti nakklalaise nahkjaise (NCB) alkperäse ajatukse mukasest spagheti lisseks. Oi taivas, ett kyll ol hyvä; aldente pasta anto suutunduma, seuravaks tlii nahkjaise yllättävä voim, sitt seuraks silmä avava chili, mutt viimseks suuhu jäi hyväilevä vähä makja boisonmari. Freistast, niin dlees yllättymä makuyhdistelmist. Huamaks muute, ett mnuull o oikken dätä ruakka varte varat talrik, mikä näyttä misäp päi Nakkla o.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti